ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
Tel: 14 627 72 01, Kom. 604 512 304

Krajowa Izba Radców Prawnych

Klienci indywidualni

Prawo cywilne

Prawo cywilne to bardzo szeroka gałąź prawa, dlatego trudno wymienić wszelkie możliwe problemy i spory mogące powstać w tej dziedzinie prawa

Najczęściej spotykanymi problemami, które są przedmiotem naszej praktyki, to w szczególności ochrona dóbr osobistych, spory sąsiedzkie, ochrona prawa własności i posiadania, a także wszelkie spory mogące powstać na gruncie prawa umów.

Najczęściej występującymi w praktyce problemami są trudności w sporządzaniu, zawieraniu i wykonaniu umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu i dzierżawy, czy umowy darowizny.

Prawo rodzinne

W ramach praktyki radcowskiej w  zakresie prawa rodzinnego prowadzimy w szczególności postępowania w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie świadczenia alimentacyjnego, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, a także z zakresu ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem.

Prawo spadkowe

Postępowanie spadkowe może być bardzo skomplikowane i długotrwałe.

Pomoc naszego zespołu, pozwoli ograniczyć niedogodności związane z dochodzeniem uprawnień spadkobierców.

W ramach postępowań spadkowych, świadczymy pomoc prawną w zakresie uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, niezależnie o tego czy sprawa dotyczy dziedziczenia ustawowego, czy dziedziczenia na podstawie testamentu.

Zajmujemy się również postępowaniem spadkowym na dalszym etapie, w szczególności w zakresie działu spadku lub ustaleniem prawa do zachowku.

Nieruchomości

Nieruchomości to często najbardziej wartościowy składnik majątku, który trzeba zabezpieczyć i odpowiednio o niego dbać.

W przypadku pojawienia się problemów z rozgraniczeniem nieruchomości, podziałem nieruchomości, ustanowieniem służebności lub drogi koniecznej albo naruszeniem prawa własności lub innym niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich, które naruszają prawo własności, warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy.

Możesz się do nas zwrócić również o sprawdzenie lub przygotowanie umowy najmu, dzierżawy, czy użyczenia, co pozwoli zabezpieczyć Twoje interesy i wyeliminować mogące powstać później problemy.

Prawo konsumenckie

Nieuwzględniona reklamacja, odmowa przyjęcia zwrotu towaru lub niedostarczony produkt zakupiony na portalu aukcyjnym, to problem z którym spotkał się chyba każdy konsument.

W ramach świadczenia pomocy prawnej pomagamy chronić twoje interesy, bez względu na to czy sprawa dotyczy wadliwego samochodu, czy niezgodnego z umową sprzętu RTV.

Profesjonalna pomoc z naszej strony pozwala naszym klientom skutecznie dochodzić swoich praw.

Upadłość konsumencka

Zachęcamy do kontaktu również osoby obciążone wieloma długami i postępowaniami egzekucyjnymi, które nie mogą na bieżąco regulować swoich należności, opłat, czy rat kredytu.

Wspólnie rozważymy zasadność złożenia wniosku o upadłość konsumencką, która pomoże rozwiązać wiele problemów z niespłaconymi długami.

Spory ubezpieczeniowe

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela co do wysokości wypłaconego Ci odszkodowania lub zwyczajnie ubezpieczyciel nie wyraża woli wypłaty żadnych środków z tytułu doznanej szkody, pomożemy uzyskać godziwe odszkodowanie.

Niezależnie od tego czy szkoda dotyczy samochodu, czy powstania uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zawsze warto znać swoje prawa, zwłaszcza gdy dotyczą praw pracowniczych w zakresie mobbingu, wynagrodzenia za pracę, czy bezzasadnego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Chętnie pomożemy w ustaleniu Twoich uprawnień i wskażemy optymalną ścieżkę postępowania.

Nasza kancelaria zajmuje się również sporami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w sytuacji wydania przez organ odmownych decyzji w zakresie ustalenia świadczeń do renty, emerytury, niezdolności do pracy, czy świadczeń rehabilitacyjnych.

Postępowanie egzekucyjne

Zespół Kancelarii zajmuje się również postępowaniami egzekucyjnymi. Pomagamy w sporządzeniu wniosków egzekucyjnych i monitorujemy działanie komornika, w celu skutecznej egzekucji z majątku dłużnika.

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

W ramach praktyki radcowskiej, świadczymy pomoc prawną również w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i w postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomagamy w sporządzaniu wniosków, odwołań i skarg do sądu w sprawach pozostających w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego tj. w urzędzie gminy, miasta czy organów na szczeblu powiatu.

Postępowanie ugodowe

Nie wszystkie spory można zakończyć kompromisem, czasami niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu.

Niemniej jednak w naszym zespole zawsze dążymy do ugodowego załatwienia spraw naszych klientów.

Pomagamy prowadzić negocjacje, organizujemy spotkania ze stronami sporu i prowadzimy rozmowy z organami samorządu w celu zawarcia porozumienia.

Jeżeli jednak nie pomogą rozmowy, polubowne wezwania lub monity, to na zlecenie klienta kierujemy sprawę do rozstrzygnięcia przed sąd.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej

Rozumiem